Svensk sammanfattning

Glödlampsförbudet

1 september 2012 förbjöds de sista glödlamporna i EU = 15, 25 och 40 watt. Befintliga lager får säljas ut men inga nya glödlampor får tillverkas eller importeras till EU efter detta datum, förutom extra tåliga industriglödlampor men de får inte säljas för hemmabruk. Små päronlampor och andra speciallampor är fortfarande tillåtna.

Detta är väldigt synd då glödlampan har unika kvalitativa ljusegenskaper som inte går att ersätta – annat än med halogenlampor (som också är en sorts glödlampor) men de kommer också förbjudas.

Detta förbud är ganska häpnadsväckande med tanke på att belysningen utgör c:a 3-4% av ett normalt hushålls totala energiförbrukning (transporter ej inräknade). Av dessa ynkliga procent är en del ofta redan lågenergi eller lysrör, en annan del dimmas eller är kopplade till div timers och andra energisparande åtgärder, och ytterligare en del är helt enkelt olämpliga för ersättningslampor p g a deras storek, passform, sämre färgåtergivning, känslighet för värme, kyla, fukt, snabba av- & påslag, inkompatibilitet med existerande dimrar, ljusrelän etc.

Istället vill EU-kommissionens eco-designkommitté att vi använder lysrörslampor (‘lågenergilampor’) eller LED-lampor, i sista hand halogen-sparlampor, för de armaturer och situationer där de andra inte passar – men bara några få år till.

Glödlampor

Glödlampan har inga kvalitativa nackdelar, bara fördelar. Särskilt på våra breddgrader där även värmen oftast är en fördel i hemmiljö.

• Passar överallt.

Ljuskvaliteten är högsta möjliga. Ger ett varmt, klart, perfekt glödljus av högsta kvalitet, med bästa möjliga färgåtergivning eftersom det baserar sig på riktig eld (i form av den glödande wolframtråden).

• Kan dimmas, och eftersom den är en svartkroppsstrålare så följer den Planck-kurvan vid dimning och blir rödare och mer likt stearinljus. Dessutom förlänger man lampans livslängd många gånger om genom att dimma den.

• Tänds direkt.

• Ej känslig för värme, kyla, brinnläge eller av- & påslag.

• Enkel att tillverka lokalt och innehåller inga skadliga ämnen (brukade innehålla lite bly men inte de gjorda efter 2005). Bara typ glas, glödtråd av wolfram och en aluminiumsockel, plus en trög gas, t ex argon eller krypton.

• Dess enda nackdel är den korta livslängden men det går utmärkt att göra glödlampor som håller i  20 000 timmar för utrymmen där det är jobbigt att byta 1-2 ggr om året.

Lysrörslampor

Tyvärr har lysrörslamporna, trots förbättringar de senaste åren, fortfarande en häpnadsväckande lång lista väl dokumenterade svagheter:

• Ger enligt tillverkarnas egna uppgifter sällan lika mycket ljus som motsvarande glödlampa (t ex 60W glödlampa = 730 lumen, 11W lågenergilampa = runt 600 lumen) och enligt konsumenttester ofta inte ens så mycket som står på förpackningen.

• De överoptimistiska beräkningar som gjorts på hur mycket el och pengar som kan sparas genom förbudet, räknar så gott som aldrig med värmeeffekten, d v s att den lilla extra värmen som glödlampan ger kan bidra till uppvärmningen i kalla klimatzoner. (Lågengerilampor avger också värme, hela 80%, men inte lika mycket ut i rummet.) Därmed minskar också den påstådda besparingen med i genomsnitt uppåt 50-60% enligt svenska och brittiska studier (kan variera beroende på uppvärmningssystem).

• Den utlovade livslängden är beroende av att man inte tänder och släcker lampan oftare än 15 minuter, att lampan inte utsätts för fukt eller värme (t ex i infällda downlights eller täckta armaturer), att de följer rekommenderad brinnposition och andra specifikationer som kan vara svåra för en vanlig konsument att sätta sig in i. När lamporna inte håller så länge som utlovat så uteblir också de långsiktiga besparingarna.

Ljuset blir svagare vartefter lampan åldras och kan behöva bytas ut långt innan lampan går sönder av sig själv.

• De flesta fungerar enligt senaste konsumenttesterna fortfarande dåligt i kyla.

• Uppvärmningstiden har blivit bättre hos ledande märken men de tänds fortfarande inte direkt utan behöver en stund innan de når full ljusstyrka, och ännu längre i kyla.

Fungerar inte ihop med existerande energisparande investeringar såsom timers, sensorer eller dimmers (dödar all sådan elektronik direkt).

• De flesta kan inte dimmas, och de de få som nu är dimbara kostar 150-200:- och ljuset blir kallt, grått och flimrigt. ‘Dimbarheten’ är bara till för att inte förstöra redan installerad dimmer.

• Ljusfärgen hos de bästa lamporna har blivit mer glödlampslik senaste två åren, åtminstone i början. Men ljuskvaliteten är fortfarande sämre än glödlampans, med hackigt spektrum och färgåtergivning på 81-83 mot glödlampans Ra-värde på 100 (= optimal).

• Lampor gjorda för hemmamarknaden har ofta dålig effektfaktor vilket kan ge störningar, s k övertoner, på elnätet, vilket i sin tur kan förkorta livslängden på annan elektrisk utrustning och öka energiförbrukningen. Ibland avger de även även radiovågor och annan EM-strålning. Dock så flimrar inte lampor med elektroniska högfrekvensdrivdon såsom de tidigaste modellerna.

• Tillverkas i Asien, oftast i Kina och måste sedan fraktas hela vägen hit. De livscykelanalyser som är gjorda av tillverkarna själva eller antiglödlampslobbyisterna är ofta påvisbart felaktiga, medan oberoende analyser visar helt andra resultat.

• Nakna tuber och spiraltuber, som är de mest ljusstarka och hållbara, avger lite UV-ljus och rekommenderas inte att man använder nära kroppen under längre tid. Hos glödlampsmodellerna skyddar den extra ytterkolven mot UV-ljuset. De som har UV-känsliga sjukdomar bör undvika lågenergilampor. (LED och matta glödlampor är bäst för dessa patientgrupper.)

• Kan avge små mängder cancerframkallande kemikalier som fenol, naftalen och styren.

• De innehåller kvicksilver, vilket är farligt både för miljön i Kina där kvicksilvret bryts; för arbetarna i de mindre fabriker som droppar i kvicksilvret för hand (kvicksilver förångas i rumstemperatur och kan inandas); hemma ifall man tappar en och den går sönder; för miljön i Europa om man inte åker till IKEA, Elgiganten eller en riktig sopstation för att lämna in lamporna som farligt avfall (vilket inte alla har möjlighet att göra, eller ens vet att man bör); och för åkare och återvinningspersonal då många slänger sina lågenergilampor antingen i hushållssoporna eller i glasåtervinningsbehållare! Och situationen har enligt Svensk Glasåtervinning inte blivit bättre sedan detta rapporterades i november förra året.

“Men glödlampor släpper ju ut mer kvicksilver i naturen?”

Detta är en direkt lögn, skapad av anti-glödlampslobbyn i början av 90-talet för att bortförklara det pinsamma faktum att en s k ‘miljövänlig’ lampa innehåller kvicksilver.

Den europeiska varianten av detta räddningsförsök baserar sig på en dansk universitets-‘studie’ från 1991, som egentligen bara var en liten lek med miniräknaren och påhittade antaganden som t ex att en 75W ågenergilampa bara innehåller 0.69 mg kvickilver (omöjligt då och lika omöjligt nu) samt en kolproduktion på hela 95% av elproduktionen (vilket råkade vara det unika extremfallet för just Danmark just då men inte för resten av EU och i synnerhet inte idag). Detta halmstrå som anti-glödlampslobbyn slängde till alla politiker, myndigheter och miljöorganisationer som investerat all sin prestige i förbudet och varit för lata för att själva kolla upp källan, har alltså ingen substans alls!

Istället har alla samverkat till att på sikt skapa en hälso- och miljökatastrof, inte bara i Europa utan nu i nästan hela världen, genom dela ut giftiga lampor subvensionerade med våra skattepengar, utan varning, återvinningsinfo eller återinsamling.

LED-lampor

Även LED-lamporna har många problem.

• Är egentligen inte gjorda för att ge ett rundstrålande ljus utan gör sig bäst på bildskärmar, som reflektorlampor, dekorativa färgade slingor, signallampor, scenbelysning mm. Inte ens ledande tillverkar tror på LED-lampans framtid som glödlampsersättare i hemmen, men de tackar förstås inte nej till de stora pengar vi betalar för att vi tror det.

• Ofta svårt att åstadkomma högre ljusstyrkor i modeller för hemmabruk.

• De absolut bästa idag (t ex Philips 12-17 W MyAmbiance) ger ett glödlampsliknande ljus, men med något sämre färgåtergivning och kostar 700-800:- st! Man får många 5-kronors glödlampor för den summan! Betydligt fler än de 25 som den påstår sig ersätta. Samtidigt som de är jättetunga och innehåller en häpnadsväckande mängd elektronik för att försöka ge nästan lika bra ljus som en glödlampa.

• Tillverkas i Asien, oftast i Kina, och måste sedan fraktas hela vägen hit.

• Vissa kan dimmas men med samma dåliga resultat som lysrörslamporna.

• De för hemmabruk har ofta lika dålig effektfaktor som lyrsörslamporna och kan också orsaka störningar på elnätet, oönskade radiovågor mm.

• Innehåller inte kvicksilver men däremot vissa sällsynta ämnen vars produktion helt kontrolleras av Kina, så deras framtida tillgänglighet kan inte garanteras. Färgade kan innehålla arsenik, bly, nickel mm.

• Kan skada ögonen, särskilt på barn, genom den högre andelen blått ljus.

Halogensparlampor

Halogenlampan är en liten glödlampa i miniatyr som stoppats i en glödlampsytterkolv. Har därför samma utmärkta ljuskvalitet (högsta färgåtergivning) och andra kvalitativa egenskaper (tänds direkt, tål värme & kyla, kan dimmas vackert etc) som en glödlampa.

•  Men det extra koncentrerade ljuset är mer bländande (eftersom EU otroligt nog förbjudit även matta halogenlampor!) och de blir väldigt varma.

• Relativt billiga men dyrare än glödlampor (15-30:-).

• Är bara marginellt mer effektiva än en glödlampa (mer kvalitet än kvantitet) men håller dubbelt så länge.

Ytterligare förbud

Tyvärr kommer de flesta halogenlampor kommer också att förbjudas 2016 eller 2018! Bara en typ av mer komplicerad halogensparlampa med inbyggd transformator och infrarödreflektor klarar de nya kraven och den tillverkas inte längre.

Målet för den framgångsrika antiglödlampslobbyingen är att få bort allt glödljus från marknaden, eftersom det inte är lika lönsamt för tillverkarna.

Många reflektorlampor kan också komma att försvinna (informationen om detta är så oklar att ingen riktigt vet), liksom tjocka lysrör och ett ännu okänt antal gasurladdningslampor för vägbelysning, industri och kommersiella sektorn. Enligt de preliminära bagrundsstudierna så var det matta varmvita med bäst färgåtergivning som låg mest i farozonen, eftersom EU-kommissionen ekodesigngrupp bara bryr sig om kvantitet (som i lumen per watt) och inte kvalitet som i färgåtergivning, bländfrihet, vacker ljusfärg).

Hur mycket ska EU – och belysningsindustrins lobbygrupper – få bestämma?

EU-kommissionens huvudsakliga uppgift bör vara att se till att alla produkter blir märkta med korrekta uppgifter och att dra in farliga och undermåliga produkter. Detta gör man också; ny (men ganska generös) märkning för lampor klubbades igenom i juli 2012. Men låt det stanna därvid!

Om inte medborgarna sätter stopp för EU-kommissionens framfart en gång för alla så kommer det bara bli fler och fler detaljregleringar som påverkar var och ens vardag och hemmiljö, och får politikerna att känna sig duktiga och behövda medan det i verkligheten knappt har någon effekt alls utöver att skapa nya problem.

Vi betalar för elen vi förbrukar, inkl höga energiskatter. Låt oss då själva välja hur vi vill använda den och på vad vi vill spara.

Enklast när det gäller belysningen är ju att helt enkelt släcka de lampor som inte används; därmed sparar man betydligt mer än på att byta till en sämre och dyrare lampsort. Man kan installera dimrar och ljus- eller rörelsesensorer. Man kan också dra ner värmen någon grad eller sluta rosta bröd, låta håret självtorka, dra ner på kött och sluta köpa läsk och flaskvatten. Man kan välja en mindre bil, cykla eller åka kollektivt etc, så sparar man oändligt mycket mer både för miljön och plånboken än genom att tvingas betala mer för att få ett sämre ljus hemma.

1 Comment


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: